Platforma edukacyjna Wydziału Nauk Społecznych (e-WNS)Z uwagi na uruchomienie ogólnouczelnianej platformy edukacyjnej Moodle, działalność platformy eWNS zostaje zawieszona.
Pracownicy oraz studenci mogą korzystać z nowej platformy pod adresem - https://moodle.elearn.uz.zgora.pl


Stara wersja platformy dostępna jest pod adresem - http://www.platforma.wns.uz.zgora.pl/moodle/
Stara wersja strony nie posiada ważnego certyfikatu SSL, dostęp do starej platformy możliwy jest z poziomu przeglądarki - Mozilla FireFox